3

Όροι Χρήσης

1. Εισαγωγικά

Ο παρόν ιστότοπος www.evertech.gr ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία «EVERTECH KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «EVERTECH», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Κανάρη αρ. 20 (η «Εταιρεία» ή «εμείς»).

Με την περιήγησή σας στον παρόντα ιστότοπο ως επισκέπτης / χρήστης αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους χρήσης. Οι παρόντες όροι χρήσης δύναται να υπόκεινται σε αλλαγές και τροποποιήσεις μονομερώς και ανά πάσα στιγμή από την Εταιρεία. Οι τροποποιήσεις θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα.

2. Πνευματική ιδιοκτησία

Όλο το περιεχόμενο του παρόντος ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των λογοτύπων, εμπορικών σημάτων, πληροφοριών, διασχηματισμών, φωτογραφιών, video, εικόνων, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού, ανήκουν αποκλειστικά και αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρείας και των θυγατρικών / συνδεδεμένων εταιρειών της και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Ο ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα συνεργατών και πελατών της Εταιρείας, για τη δημοσίευση και αναπαραγωγή των οποίων έχει ληφθεί σχετική συναίνεση των προσώπων αυτών και τα οποία αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία αυτών.

Συνεπώς, ο χρήστης / επισκέπτης κατανοεί και αποδέχεται ότι απαγορεύεται ρητά η με οποιοδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε μέσο χρήση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, φόρτωση, μετάδοση, διανομή, εκμετάλλευση του συνόλου ή οποιουδήποτε μέρους του περιεχομένου του ιστοτόπου, κατά τα ανωτέρω.

3. Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Σε περίπτωση που στην ιστοσελίδα περιέχονται εξωτερικοί σύνδεσμοι (links/hyperlinks) ή διαφημιστικά banners που παραπέμπουν ή δίνουν πρόσβαση σε ιστοσελίδες τρίτων, η χρήση των συνδέσμων αυτών θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη. Αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα σχετικά με εσάς, να χρησιμοποιούν cookies, να ενσωματώνουν πρόσθετη παρακολούθηση από τρίτους και να παρακολουθούν την αλληλεπίδρασή σας με αυτό το ενσωματωμένο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης της αλληλεπίδρασής σας με το ενσωματωμένο περιεχόμενο, εάν έχετε λογαριασμό και είστε συνδεδεμένοι σε αυτόν τον ιστότοπο. Η Εταιρεία δεν ελέγχει και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ακρίβεια, την επάρκεια και τη νομιμότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στους ιστότοπους τρίτων, ούτε ευθύνεται για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτών των ιστότοπων ή των ιδιοκτητών τους.

4. Πληροφοριακός χαρακτήρας

Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας έχει αποκλειστικά πληροφοριακό χαρακτήρα. Ο σκοπός της ιστοσελίδας είναι να σας ενημερώσει για την Εταιρεία μας και για τις υπηρεσίες που μπορούμε να σας παράσχουμε κατόπιν συμφωνίας μας. Οποιοδήποτε τμήμα της παρούσας ιστοσελίδας μπορεί να τροποποιηθεί, αντικατασταθεί ή διαγραφεί από την Εταιρεία οποτεδήποτε χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Ο χρήστης / επισκέπτης κατανοεί και αποδέχεται ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και οι φωτογραφίες των έργων της Εταιρείας έχουν ως σκοπό την προβολή των υπηρεσιών της και δεν αποτελούν αρχιτεκτονική πρόταση, δέσμευση ή εγγύηση σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

5. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 και το ν.4624/2019. Ο επισκέπτης / χρήστης της ιστοσελίδας μας οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους περί προστασίας των προσωπικών του δεδομένων, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Πολιτική Cookies της Εταιρείας μας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων Όρων και είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.evertech.gr/el/data-protection-and-cookies-policy/.

cross-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram