540

Κατασκευή μιας "αστικής όασης" σε έναν αδόμητο χώρο στην οδό Βικέλα, στην Αθήνα.

Κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου 150 kWp.

Κατασκευή του φωτοβολταϊκού πάρκου 100 kWp "Βέρνα 1".

Κατασκευή του φωτοβολταϊκού πάρκου 100 kWp "Βέρνα 2".

cross-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram